.. Ζ

.

NEW


: (2024)

:
! .. Ζ . : , , , , (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

BIBLIOTEKA.BY - HIT.BY!


():
:

: 2017-03-04
: http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2006~ISSN_1392-6195.N_2_80.PG_7-15 Dokumentas Straipsnis leidinyje: Jurisprudencija, ISSN 1392-6195, [Nr.] 2(80) Prieigos teisės Laisvai prieinamas internete. UDK 347.6 343.5 Jurisprudencija, 2, 2006 (80); .715

- .. Ζ

: cyrkun ( : 04 2017)!
" " LIBRARY.BY / BY-1488641891
(cyrkun):

Atsakomybė Cyrkun, Nadežda- Autorius Antraštė Psichologiniai prievartos ir viktimiškumo aspektai šeimos buitiniuose santykiuose Psychological features of violence and victimization in the field of family-domestic relations Santrauka [LT] Straipsnyje pateikiama socialinė-psichologinė agresyvaus viktiminio elgesio analizė, atskleidžiami aukos ir smurtautojo interakciniai aspektai, šalių santykių bei patiriamo smurto ypatumai. Autorė taikydama projekcinę metodiką parodo, kaip patiriančios prievartą moterys suvokia smurtines (viktimines) situacijas. Autorės tyrime atskleidžiami keturi prievartos etapai, analizuojami agresoriaus ir aukos vaidmenys viktimizacijos procese, aukos identifikacijos problema. Kartu daromos išvados, kad būtina priimti įstatymą dėl prievartos šeimos buitiniuose santykiuose prevencijos, taip pat genderinės, juvenalinės ir gerontologinės viktimologijos vystymą. Raktažodžiai: Prievarta šeimos buitiniuose santykiuose viktimiškumas; Viktimologija Santrauka [EN] The article deals with the specific features of victimization and violence in the field of family-domestic relations. With the help of the projective methods, the author investigates the perception and understanding of the situations of violence by women. Four stages of violence and the role of the aggressor and the victim with whom women are identifying themselves are revealed in the research. Conclusions are made

// LIBRARY.BY

! . , - , , . web-: (. " "). , , .

library.by:
:
: .. Ζ

ͨ !

?

LIBRARY.BY

! LIBRARY.BY VK, VK , .