Баталiї на компютерному полi

Актуальные публикации по вопросам военного дела. Воспоминания очевидцев военных конфликтов. История войн. Современное оружие.

NEW ВОЕННОЕ ДЕЛО

Все свежие публикации

Меню для авторов

ВОЕННОЕ ДЕЛО: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему Баталiї на компютерному полi. Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь глазами птиц HIT.BY! Звёздная жизнь KAHANNE.COM Мы в Инстаграме
Система Orphus

Автор(ы):
Публикатор:

Опубликовано в библиотеке: 2015-06-24
Источник: Народна армiя, 2005-01-28

На фото: Баталiї на компютерному полi, автор: admin

На фото: Баталiї на компютерному полi. Загружено: admin / Library.by


Армiю США сьогоднi можна вважати одним з найбiльших у свiтi замовникiв комп'ютерних iгор.

У Технологiчному iнститутi Калiфорнiї мене запросили пограти у вiйну. Гра має назву Full Spectrum Warriors ("Повний спектр воєнних дiй"). Тут, як i в реальнiй вiйнi, солдати кидаються в атаку, стрiляють. Я командував групою з 8 солдатiв при патрулюваннi мiста, охопленого вiйною, i вiдчув на своїй шкурi, як важко солдатам в Iраку, навiть протягом такого нетривалого часу.

Я вiддавав солдатам вказiвки. Частину з них направив у провулок, звiдки по них вiдкрили вогонь з укриття. Я наказав своїм солдатам сховатися у сусiдньому будинку, потiм ми повернулися на вулицю i, ховаючись за машинами, намагалися вистежити ворожого снайпера. Iдея виявилася поганенькою. На вiдмiну вiд фiльмiв та решти комп'ютерних iгор, тут автомобiль не є укриттям вiд куль. Мої солдати, забитi снайперськими пострiлами ворога, падали.

Через три хвилини все скiнчилося - всi мої солдати полягли в бою. Але ж я - повинен сказати без зайвої скромностi - непоганий гравець у комп'ютернi iгри. Причиною мого програшу був зовсiм не недолiк досвiду. Адже у цiєї гри не лише розважальнi цiлi. Вона розроблена Iнститутом креативних технологiй за пiдтримки армiї США для того, щоб навчати солдатiв стратегiї ведення бою та виживання в умовах мiської забудови.

Не дивно, що гра вийшла аж занадто реальною. Комп'ютернi солдати реагують так, як i повиннi реагувати в такiй ситуацiї справжнi. На екранi дуже правдиво вiдтворюється реальна ситуацiя.

Протягом трьох останнiх рокiв армiя США наполегливо грає в комп'ютернi iгри. Навiть iгри, що вважаються загальнодоступними, наприклад, Xbox, використовуються для тренування солдатiв.

Сьогоднi армiя США стала одним з основних розробникiв комп'ютерних iгор бойової спрямованостi. Для цього залучаються вiдповiднi фахiвцi. Однi iгри моделюють бойову обстановку, iншi призначенi, скажiмо, для вивчення арабської. Все це сьогоднi допомагає навчати солдатiв вести вiйну в Iраку. Навчити їх стрiляти не складно, складнiше навчити його правильно дiяти в умовах, що постiйно змiнюються, ухилятися вiд прямого зiткнення з терористами, розпiзнавати та уникати небезпеку.

Гравець у вищеназванiй грi "Фулл Спектрум" зброї не має. Це єдина гра такого роду, в якiй гравець не стрiляє, а лише вiддає розпорядження. Творцi гри побоюються, що якщо вона буде недостатньо реалiстичною, то у її учасникiв можуть виробитися неправильнi навички. Тому комерцiйнi iгри для тренувань непридатнi. Потрiбнi iгри, що в точностi вiдтворюють реальну ситуацiю, де гравець повинен миттєво приймати рiшення, вiд яких залежить життя - його та солдатiв.

Зараз вiйськове керiвництво має намiр надiслати цю гру до Iраку для навчання солдатiв. Якщо вони все одно у вiльний час грають в такi iгри, то хай краще чогось корисного вчаться.

Армiя та ринок iгор

Армiя США розпочала застосовувати моделювання ще пiд час Другої свiтової вiйни. Солдатам показували зображення рiзних лiтакiв, щоб навчити їх розпiзнавати моделi. Льотчики тренувалися в пiлотських кабiнах, якi кидало з одного боку в iнший, як у реальному повiтряному бою. Застосування електронних симуляторiв почалося у 80-х роках. Моделювалися приладовi панелi лiтакiв та вертольотiв. Моделювалася робота танкiв i кораблiв. Цi симулятори використовуються для навчання солдатiв i дотепер, що дозволяє вiйськовослужбовцям "битися" в умовах, наближених до реальних.

На початку 90-х рокiв армiя США втратила провiдну роль в iгровому моделюваннi у зв'язку з розвитком промисловостi вiдеоiгор. Iгри типу Quake & Counterstrike називали ще iграми вiд першої особи, оскiльки гравець бачив ситуацiю очима свого героя. У 80-х роках промисловiсть вiдеоiгор ще заздрила армiйським фахiвцям з комп'ютерної графiки. У 90-х вони зрiвнялися. Вiйськовi фахiвцi могли придбати в будь-якому магазинi iгри, значно розумнiшi, нiж тi, що вони самi розробляли. скачать кс 1.6 нового поколения. І зараз інтернет-запит скачать кс 1.6 нового поколения дуже популярний в українській армії.

Вiйськовi симулятори продовжують використовувати i до цього дня, але вони дуже дорогi. Наприклад, 30 млн. доларiв коштує симулятор польоту на лiтаку. До цього часу такi пристрої були розрахованi на пряму конфронтацiю двох армiй. Нинiшнi iгри моделюють ситуацiю бойових дiй у районах мiської забудови. Вони нагадують iгри, в яких герой повинен пройти крiзь лабiринт, щоб битися з драконом. Тому вiйськовi розробники стали шукати контактiв з цивiльними розробниками.

Одним з тих, кого вiйськовi залучили до цiєї справи, став Роберт Горсем, директор компанiї "Фортра Систем". Вiн розробляв для компанiї "Сонi" такi популярнi комп'ютернi iгри, як Ever Quest i There. У 2003 роцi ним зацiкавилася армiя, i Горсем розробив систему гри There, за якої учасник гри, придбавши абонемент на два роки, може вибрати собi персонаж i брати участь у тривимiрнiй грi, б'ючись з героями, яких вибрали iншi учасники. Першi ганяються один за одним на машинах, iншi стрiляють один в одного зi всiляких дивовижних пристроїв, а є i такi, що просто розмовляють. На вiдмiну вiд гри "Володар кiлець", в There учасники грають на вiдомiй територiї. Герої гри виглядають абсолютно живими людьми - вони дихають, клiпають очима, розмовляють. Такi iгри можна використовувати i для тренування солдатiв, наприклад, в умовах Iраку.

У 2002 роцi Горсем показав цю гру вiйськовим фахiвцям, якi нею дуже зацiкавились. А через рiк розробник уклав з армiєю контракт на 3,5 млн. доларiв на будiвництво вiйськового симулятора для боїв на забудованiй територiї. Розробники вiдтворювали у цiй версiї реальну обстановку мiста: будинок за будинком, вулиця за вулицею.

- Якщо вам в грi потрiбно дiстатися вiд Нью-Йорка до Сан-Франциско, вам для цього доведеться докласти таких же зусиль, як i в реальностi, - говорить автор гри.

Як в "Матрицi"

У червнi минулого року армiя розпочала навчання солдатiв за новою версiєю There, хоча розробка гри не була остаточно завершена. Розробники мали на метi дiзнатись думку солдатiв, яким незабаром належало воювати в Iраку. Завданням групи було провести через ворожу територiю важкi вантажiвки. Для тренування на базi в Калiфорнiї були побудованi "села" по типу iракських. Проте пропускна спроможнiсть цих споруд була невелика, тодi i було запропоновано тренувати солдатiв на комп'ютернiй моделi. Один з помiчникiв головного розробника показав їм, як створювати вiртуальнi мiста на екранi комп'ютера. Достатньо клацнути мишкою - i на екранi з'являється будинок, потiм ще один i так далi.

Протягом декiлькох хвилин кожен з солдатiв створив своє мiсто i став його "обживати". Американськi солдати добре знайомi з комп'ютерними iграми, тому нову гру засвоїли швидко. Спочатку їм все це здавалося просто гарним проведенням часу, згодом гравцi ставали серйознiшими. Ось два солдати сiдають в джип i їдуть шукати ворога. Ось вони створили КПП на шосе для виявлення пiдозрiлих осiб. Через КПП проходять вiртуальнi машини з вiртуальними iракцями ("роль" яких виконували солдати з сусiдньої бази). У гравцiв є мiкрофони з навушниками, тому кожен учасник гри на екранi говорить своїм голосом.

- Менi термiново потрiбно додому! - кричить один з мiсцевих.

- Вулиця перекрита, - вiдповiдає американець, - їдьте iншою дорогою.

- Ви, американцi, завжди щось вигадуєте! Проїзд тут!

Зрозумiло, утворилася пробка, кожен "качає" права.

- 10 секунд, i всiм розiйтися! - наказує командир КПП, направляючи зброю на iракцiв, що чекають у черзi. Один з арабiв намагається на повнiй швидкостi прорвати загорожу, по утiкачу вiдкривають вогонь, але тому вдається втекти.

Iнший мiсцевий житель, озброєний, кидається до мiшкiв з пiском, якими викладена загорожа. Американцi починають стрiляти в нього, вiн падає...

- Це покажуть в новинах, - жартують учасники гри.

Як змоделювати втомленiсть

Але не всi впевненi, що подiбнi iгри дають користь. Армiйська традицiя вимагає тренувань на мiсцевостi, коли солдати обливаються потом та покриваються брудом з нiг до голови. Тому деякi бачать в комп'ютерних тренуваннях лише забаву. Велика небезпека полягає також, за твердженням фахiвцiв, у прищепленнi солдатам неправильних тактичних i технiчних навикiв, що згодом, на мiсцевостi, може коштувати їм життя.

Iгри типу "Фулл Спектрум Варiерс", де "вороги" дiють згiдно з програмою, вiдрiзняються вiд реальностi, в якiй супротивник може бути хитрим та пiдступним. Хоч би як не старалися творцi iгор, насправдi все одно виникатимуть несподiванi ситуацiї. Деякi офiцери скаржаться, що гра дуже захоплює, але ж реальна служба - це суцiльна рутина. Сутички з супротивником трапляються не так вже й часто. Крiм того, пiд спекотним сонцем Iраку солдати швидко втомлюються, але як змоделювати втомленiсть на комп'ютерi - поки що не вирiшено. Навiть найзавзятiшi прихильники комп'ютерних тренувань розумiють, що повнiстю покладатися на гру не можна. Деякi взагалi проти того, щоб перетворювати тренування солдатiв на iгри. Адже глобальна вiйна з терором - це не iграшки.

З iншого боку, залишається питання, наскiльки адекватно навiть найдовершенiшi iгри вiдображають реальнiсть з її постiйною непередбачуваною змiною ситуацiї.

Нинi армiя випускає нову гру "Фулл Спектрум" у двох варiантах: спрощений - для широкої публiки i детальний - для потреб армiї. Комерцiйний варiант швидко став бестселером ринку комп'ютерних iгор. Компанiя "Майкрософт" залишає за собою право заборонити або дозволити випуск будь-якої комп'ютерної гри. "Майкрософт" одержує вiдсотки з кожної проданої гри.

Але якщо "Фулл Спектрум" призначена для тренувань вiйськових, який сенс випускати її у вiдкритий продаж? Рiч у тому, що вiдкрита версiя, на вiдмiну вiд вiйськової, не є копiєю якої-небудь мiсцевостi.

Фахiвцi вважають, що "Фулл Спектрум" мiстить лише стандартнi методи ведення бойових дiй, з якими бойовики "Аль-Каїди" та iнших терористичних органiзацiй вже знайомi. Проте i така iнформацiя може бути використана терористами. Так, пiд час пiдготовки до терактiв 11 вересня терористи використовували для тренувань комерцiйний симулятор польотiв, а не вiйськовий, секретний. Якщо терористи i зможуть отримати якусь користь з цiєї програми, вважають вiйськовi, то користь для армiї все одно вдесятеро бiльша.

При створеннi гри були використанi iнструктивнi матерiали американської армiї, включаючи правила евакуацiї з примiщень i входу до них. Командири в грi повиннi були давати точнi вказiвки солдатам, згiдно з їх функцiями в операцiї.

Отже, командир веде свою роту мiстом. Вони "нариваються" на ворога, i командир вiддає наказ знищити його. Але чи можна насправдi таким чином навчитися вiйськовiй тактицi та стратегiї?

Кiм Кундерт, лейтенант Нацiональної гвардiї Iлiнойса, стверджує, що йому довелося на власнi очi бачити результати тренування солдатiв на iгровому полi. Вiн придбав цивiльний варiант гри, як тiльки вона вийшла, i бачив, як солдати були в захопленнi вiд неї.

- Двi роти потрапили пiд вогонь, багато поранених. Я запитав у командира, що вiн збирається робити. Командир був у шоцi. Один з бiйцiв запропонував кинути димову шашку, щоб збити з пантелику ворога. Це спрацювало, солдати були врятованi.

Вiртуальний свiт пропонує декiлька способiв побачити поле битви. Вiн може полегшити аналiз бою пiсля його закiнчення, показавши одну i ту ж ситуацiю з рiзних бокiв. До того ж можна повторити будь-який фрагмент. Один з розробникiв гри показав менi варiант, в якому солдати заходять до будинку, де засiли терористи. Дiя була зупинена, екран завмер, i можна було побачити червонi лiнiї - трасування куль супротивника i мертвi зони, куди його кулi не дiставали. Можна побачити ситуацiю з погляду кулi, що летить. Можна зробити стiни прозорими i подивитися, де ховаються терористи. Видно, хто з солдатiв знаходиться на трасi польоту кулi, а хто в безпечному мiсцi...

Гра, зрозумiло, не зробить з комп'ютерного гравця командира, але здатна допомогти йому розiбратися в ситуацiї. Адже i реальнi маневри теж вiдтворюють ситуацiю лише приблизно.

Головний парадокс комп'ютерних iгор - гравця хоча i "вбивають", але не по- справжньому. Тому психологи стверджують, що такi iгри прищеплюють солдатам неправильнi навички.

- Все, окрiм справжньої вiйни, - симуляцiя, - стверджує вiйськовий психолог Стiвен Гольдберг.


Комментируем публикацию: Баталiї на компютерному полi


© Клайв ТОМПСОН • Публикатор (): БЦБ LIBRARY.BY Источник: Народна армiя, 2005-01-28

Искать похожие?

LIBRARY.BY+ЛибмонстрЯндексGoogle

Скачать мультимедию?

подняться наверх ↑

Новые поступления

Выбор редактора LIBRARY.BY:

Популярные материалы:

подняться наверх ↑

ДАЛЕЕ выбор читателей

Загрузка...
подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ

ВОЕННОЕ ДЕЛО НА LIBRARY.BY


Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY на Ютубе, в VK, в FB, Одноклассниках и Инстаграме чтобы быстро узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.