Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси.

NEW БЕЛАРУСЬ


БЕЛАРУСЬ: новые материалы (2023)

Меню для авторов

БЕЛАРУСЬ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь - аэрофотосъемка HIT.BY! Звёздная жизнь


Заснавальнік нясвіжскай лініі. Ян Радзівіл Барадаты (1474—1522)

Заснавальнік нясвіжскай лініі. Ян Радзівіл Барадаты (1474—1522) 10 за 24 часа

08 декабря 2010

Першым Радзівілам, які ступіў на зямлю Нясвіжа, лічыцца Ян Барадаты, мянушку атрымаў за доўгую бараду. Ён нарадзіўся ў сям'і Мікалая Радзівіла, вялікага канцлера літоўскага і ваяводы віленскага, і Соф'і Манівід, слонімскай князёўны. Юнаком трапіў у Кракаў на выхаванне, якое атрымліваў пры каралеўскім двары, дзе пасябраваў з каралевічам Аляксандрам. Вакол каралевіча гуртавалася моладзь, у будучым гэта - дзяржаўныя дзеячы Канстанцін Астрожскі, Міхал Глінскі, Альбрыхт Гаштольд, браты Радзівілы Ян і Юры. У таварыскім коле яны марылі аб рыцарскім гонары, служэнні радзіме, аб подзвігах.

Открыть полную версию

Залаты Век на Беларусі: Рэфармацыя і мова

Залаты Век на Беларусі: Рэфармацыя і мова 0 за 24 часа

21 ноября 2010

Да Залатога Веку Беларусі ў той ці іншай ступені спрычыніліся праваслаўе, каталіцызм, пратэстантызм і ўніяцтва. Ад пачатку свайго распаўсюджвання ў нашым краі (30-я гады XVI ст.) пратэстантызм вельмі выгодна адрозніваўся ад усіх хрысціянскіх плыняў сваім гуманным станаўленнем да мовы набажэнства. Калі ў ранейшых стагоддзях хрысціянская царква, незалежна ад этнічнага паходжання вернікаў, у якасці літургічнай мовы выкарыстоўвала старажытнаяўрэйскую, грэцкую, лацінскую, стараславянскую, дык пратэстанты лічылі, што такую функцыю павінна выконваць родная мова карэннага насельніцтва той ці іншай мясцовасці. Гэта быў сапраўдны выклік каталіцкай царкве, бо апошняя не дапускала ў набажэнствы касцёла аніякай іншай мовы, акрамя лацінскай, што садзейнічала яе празмернаму распаўсюджанню на ўсе астатнія сферы грамадскага жыцця і, значыцца, перашкаджала пранікненню туды мясцовых моваў, іх развіццю. Перадавыя людзі таго часу не маглі пагадзіцца з падобнай моўнай практыкай каталіцызму і ўсяк імкнуліся змяніць яе з тым, каб наблізіць дзейнасць касцёла да культурна-моўных традыцый прыхаджанаў.

Открыть полную версию

КОМАЙСКИЙ КОСТЕЛ

КОМАЙСКИЙ КОСТЕЛ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

Монументальный оборонительный костел Иоанна Крестителя в деревне Комаи Поставского района Витебской области -- один из наиболее поздних инкастеллированных храмов на землях Белоруссии.

Открыть полную версию

МАЛОМАЖЕЙКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

МАЛОМАЖЕЙКОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

Храм оборонительного типа, известен как Малома-жейковский, или «Мурованка», стоит на южной окраине поселка и железнодорожной станции Скрибовцы Щучинского района Гродненской области в 3 км от деревни Маломажейково.

Открыть полную версию

СЫНКОВИЧСКИЙ ХРАМ

СЫНКОВИЧСКИЙ ХРАМ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

Точное время строительства Сынковичской (Михайловской) церкви (Зельвенский район Гродненской области) неизвестно, но общие готические конструкции и звездчатые своды позволили исследователям наиболее вероятным временем считать конец XV -- начало XVI в.

Открыть полную версию

ПОЛОЦКАЯ СОФИЯ

ПОЛОЦКАЯ СОФИЯ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

В конце XV -- начале XVI вв. в Белоруссии возник и затем стал характерным для белорусской средневековой готики тип цитадельного церковного здания, укрепленного с помощью угловых башен. Родоначальницей нового типа храмов стала Полоцкая София -- государственный храм древней Полоцкой земли, сооруженный в 50-е годы XI в. На рубеже XV и XVI вв. она была перестроена в пятибашенную церковь-замок -- пятая башня возвышалась над самым центром храма.

Открыть полную версию

ГАЙТЮНИШКИ

ГАЙТЮНИШКИ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

Определенный интерес для изучения архитектуры времен постоянных междоусобиц представляет жилой дом феодала начала XVII в. в д. Гайтюнишки Вороновского района Гродненской области. Этот дом, построенный в виде миниатюрного замка размером 15Х34 м, имеет на каждом углу небольшую оборонительную башню цилиндрической формы. Стены башен прорезают циркульные окна-бойницы

Открыть полную версию

ЗАМОК В СМОЛЬЯНАХ

ЗАМОК В СМОЛЬЯНАХ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

Он находится в Оршанском районе у д. Смольяны и занимает низкий заболоченный участок на левом берегу речушки Дерновки. Его возвели во втором десятилетии XVII в. по приказу князя Семена Андреевича Сангушко.

Открыть полную версию

ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК

ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК 8 за 24 часа

12 ноября 2010

Поселение Гольшаны с деревянным замком, известное по летописям с XIII в., возникло на высокой самородной горе над рекой Корабль, на северо-востоке от местечка Гольшаны. Князья Гольшанские владели замком до 1525 г., а потом, после брака княжны Елены Гольшанской с Павлом Сапегой, он перешел во владение Сапегов. Они перенесли свою резиденцию на берег речки Лусты (Жиганки).

Открыть полную версию

БЫХОВСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ

БЫХОВСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ 0 за 24 часа

12 ноября 2010

В письменных источниках поселение под названием «двор Быхов» впервые упомянуто в грамоте князя Дмитра Семеновича 31 мая 1393 г. В 1430 г. он находился во владении князя Свидригайло, перейдя затем в руки князей Гаштольдов. После угасания этого рода в 1542 г. Быхов оказался у могущественных магнатов Ходкевичей. Им он принадлежал до 1625 г., перейдя затем по наследству к Сапегам.

Открыть полную версию

подняться наверх ↑

ПАРТНЁРЫ БИБЛИОТЕКИ рекомендуем!

подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ?

БЕЛАРУСЬ НА LIBRARY.BY

Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY в VKновости, VKтрансляция и Одноклассниках, чтобы быстро узнавать о событиях онлайн библиотеки.