М Ы   П Р Е Д О С Т А В Л Я Е М   Т О Л Ь К О    К А Ч Е С Т В Е Н Н У Ю   И Н Ф О Р М А Ц И Ю

Минская коллекция рефератов (www.library.by/shpargalka) Основана в 1999 году

Телефон минского офиса: 8 (029) 777-57-90 (МТС)

ON/OFF:          

РЕФЕРАТЫ ЗДЕСЬ:

Белорусская история
Белорусская литература
Белорусский язык
Белорусская культура
Авиация
Астрономия
Автомобили
Английский язык
Архитектура
Биографии знаменитостей
Биология
Бухгалтерия и аудит
Военное дело
География
Дизайн
Иностранные языки
Интернет
Искусство
История
Компьютеры
Культурология
Лингвистика
Литература
Маркетинг и реклама
Математика
Медицина
Музыка
Немецкий язык
Образование и обучение
Политология
Право
Программирование
Психология
Разное
Религия
Сексология
Сельское хозяйство
Спорт
Технологии
Физика
Философия
Химия
Экология
Экономика
Начало
ПЛАТНЫЕ YСЛYГИ:

Заказать реферат\курсовую

"Шпаргалка" рекомендует...

АБРАЗЫ МАЦІ БОЖАЙ У МІНСКІХ КАСЦЁЛАХ

ИСТОЧНИК: СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ BELSONET

КАЧЕСТВО РАБОТЫ: 77%

  Не выпадкова на старадаўнім гербе Мінска знаходзіцца выява Панны Марыі ў атачэнні анёлаў: нямала даўніх святыняў абодвух хрысціянскіх вызнанняў у нашай сталіцы было асвечана ў Яе гонар. Паказальна, што ў кампендзіуме Навакоўскага пра цудатворныя абразы Маці Божай (Кракаў, 1902г.) па колькасці такіх абразоў на былых землях Вялікага Княства Літоўскага Мінск уступае толькі Вільні. Усім вядомы старадаўні абраз Маці Божай Мінскай з замкавай царквы Нараджэння Багародзіцы, які перажыў шматлікія ваенныя навалы і атэістычныя ліхалецці, а цяпер знаходзіцца ў праваслаўным Катэдральным саборы і карыстаецца вялікім шанаваннем праваслаўных вернікаў. Нажаль, загінулі (ці, будзем спадзявацца, толькі зніклі) усе шанаваныя абразы Маці Божай з мінскіх касцёлаў. Пра іх нават нельга сказаць "засталіся толькі на фатаграфіях", таму што і фатаграфій няма — толькі згадка ў архіўных інвентарах і старых кнігах.

У шматтомнай працы Ст.Заленскага напісана, што троцкі ваявода Цыпрыян Бжастоўскі з жонкаю Рашэль Дунін-Раецкай у 1682г. даў на пабудову мінскага езуіцкага калегіума 50.000 злотых і падараваў у касцёл "грэчаскі" абраз Маці Бо-жай, атрыманы ў Маскве ад цара Фёдара Аляксеевіча ў 1684г. калі Бжастоўсіа як пасол Рэчы Паспалітай вёў перамовы аб вечным міры. Гісторык-езуіт ХУІІІ ст. Каспар Нясецкі ў вядомай працы па геральдыцы і генеалогіі, надрукаванай у Львове (1748), таксама паведамляе пра гэты дар і называе абраз "вельмі каштоўным". Аднак прасачыць далейшы лёс абраза не ўдаецца, Магчыма, ён загінуў у пажары 1786г., калі касцёл згарэў "амаль да асновы" (Інвентар пачатку ХХст., НДА Беларусі, ф.1781, воп.26, адз. зах.1496). Пра татальны пажар пісаў і Заленскі ("ацалелі толькі 4 абразы пэндзля Чаховіча"), падаючы дату — 1796г. Праўда, у пачатку ХХ ст. у алтары Троіцкай капліцы знаходзіўся абраз Маці Божай у металічнай шаце, але няясна, ці маецца на ўвазе дар Бжастоўскага, ці гэта іншы абраз.

 У касцёле Наведання Тіанны Марыі жаночага кляштара бернардынак (фундаваны ваяводам троцкім Аляксандрам Слушкам у 1642г.) быў цудатворны абраз Маці Божай, аздоблены сярэбранай шатай і каронамі. У 1672г. віленскі біскуп суфраган Мікалай Слупскі і правінцыял бернардынцаў Гіяцынт Буркевіч, вывучыўшы адпаведныя дакументы, прызналі абраз цудатворным. Тады ж у езуіцкай друкарні ў Вільні была надрукавана кніга пра гісторыю і цуды абраза з прысвячэннем мінскаму кашталяну Аляксандру Юдзіцкаму, які "ў нейкіх абставінах, усё пакінуўшы, ад шведаў уратаваў абраз, вывез яго з небяспекі як Энэй калісьці сваіх багоў" (пісала ў прадмове сястра дабрадзея бернардынак Францішка, прыарыса кляштара).

Юдзіцкая паведамляла, што абраз быў прысланы з Рыма ад Папы Урбана УІІІ Зоф’і з Зяновічаў, жонцы Аляксандра Слушкі, тады кашталяна троцкага за тое, што яна паслала Найсвяцейшаму Пастару "містэрн, выраблены ў ахвяру "Арра-rat ze wszystkіm" (магчыма, нейкае дарагое адзенне). У доме Слушкаў абраз адразу праславіўся цудамі аздараўлення і дапамогі ў розных хваробах, ласкі дазнала тройчы і сама гаспадыня, паш Мар’яна Абрамавічоўна (1640), а таксама іншыя. Да таго ж мінскі канцылярыи Сымон Плявіза ў сне бачыў абраз, акружаны святлом, і нібы Маці Божая сказала: "ведай сам і іншым скажы, што хто будзе звяртацца, будзе ўсцешаны". Тады Слушкі аддалі абраз у кляштар, дзе ен дапамагаў многім у хваробах і няшчасных выпадках. Калі Мінск быў заняты маскоўскім войскам, бернардынкі з абразом выехалі на Жмудзь, дзе Юдзіцкі меў староства ў Ясвойнях. За 12 гадоў, якія паненкі правялі па-за сваім кляштарам, ніхто іх не крануў, не пашкодзіла ім і эпідэмія 1657г., што яшчэ больш упэўніла сясцёр у цудатворнасці абраза. У хуткім часе пасля вяртання ў Мінск, сёстры апісалі цуды ў кнізе, і Юдзіцкая запрасіла біскупа Слупскага прыслаць кананічную камісію.

Неўзабаве пасля прызнання абраза цудатворным Лявонцій Тарасевіч наштыхаваў з яго гравюру на медзі, якая дазваляе ўявіць іканаграфію святыні. Марыя стаіць за сталом, на якім ляжыць разгорнутая кніга і раскіданы галінкі ружаў. Дзіцятка Езус стаіць на гэтым стале, прыхінуўшыся да Маці, якая прытрымлівае Яго праваю рукой, а левай (са скіпетрам) паказвае Дзіцяці на літары, як бы навучаючы. На галовах высокія кароны, вакол — шырокія німбы з шасціканцовымі зорачкамі ўздоўж краю. Сюжэт не мае аналагаў у беларускім іканапісе, ён выглядае як трансфармацыя больш вядомага сюжэта "Святая Анна, якая навучае Марыю".

Касцёл бернардынак быў зачынены ў 1866г. Пра лёс законніцаў нічога не вядома. Перад адыходам ім удалося перадаць некаторыя касцёльныя прадметы ў суседнія парафіі. Арган трапіў у Койданава, а што сталася з абразом, невядома. Пра цудоўны абраз у галоўным алтары мінскага касцёла паведамляе і сучасны кампендзіум бернардынскіх кляштараў не падаючы звестак пра яго лёс.

Стольнік мінскі Антон Тэадор Ваньковіч у 1703г. заснаваў касцёл босых кар-мелітаў. У 1763г. староста мінскі Міхал Валадковіч вымураваў ім прыгожы кляштар і касцёл Марыі Магдалены, трохнававы, з 6-цю алтарамі. У бочным алтары знаходзіўся цудатворны абраз Маці Божай Шкаплернай у сярэбранай шаце. У 1797г. біскуп Дадэрка перавёў сюды францішканаў; у 1833г. яны былі выдалены. У 1850-е гады касцёл яшчэ велічна ўзносіўся над старым местам на вуліцы Новафранцішканскай.

Кляштар бернардынаў з касцёлам св. Юзафа заснаваны ў 1624г. Андрэем і Янам Кансоўскімі (вымураваны ў 1644—1652гг.). Касцёл перацярпеў пажары ў 1737, 1809, 1835 гадах.

У бакавым алтары гэтай святыні быў цудатворны абраз Найсвяцейшай Панны Марыі Беззаганнага Пачацця з сярэбранай і пазалочанай шатамі. У 1868г. касцёл быў забраны пад царкву Кірыла і Мятодыя. Лёс абраза невядомы.

У 1632г. Войцех Сялява заснаваў ордэн бенедыктынак. Фундатарамі бенедык-тынскага касцёла былі Крыштоф Хадкевіч з жонкай Горскай-Друцкай. У галоўным алтары знаходзіўся абраз Маці Божай з Дзіцем у багатых сярэбраных шатах і такіх жа каронах. Згодна з інвентаром пачатку ХІХ ст., абраз быў намаляваны на палатне; сярэбраная шата з пазалотай, карона, вакол галавы 12 сярэбраных зорак, німбы прамяністыя. У 1843г. кляштар быў зачынены, сёстры-бенедыктынкі высланы ў Нясвіж, а пазней — у Слонім. У 1871г. у кляштары бенедыктынак размясціўся праваслаўны жаночы манастыр. Лёс абраза, на жаль, невядомы.

Касцёл святога Яна Божага (баніфратраў), заснаваны ў 1704г. стольнікам мінскім Тэадорам Ваньковічам, стаяў на Старым рынку. У бочным алтары святыні таксама быў цудатворны абраз Маці Божай, аздоблены сярэбранымі шатамі і каронамі. (Мяркуюць, што гэта была копія рымскага абраза Маці Божай Снежнай.) У 1833г. касцёл і кляштар прададзены з публічнага торгу. Лёс абраза таксама невядомы...

Такія, на жаль, драматычныя пункціры лёсаў амаль усіх марыйных абразоў, што калісьці ўпрыгожвалі мінскія каталіцкія святыні і дапамагалі нашым продкам у самых розных патрэбах.

РАБОТА ДОБАВЛЕНА В АРХИВ: 15 СЕНТЯБРЯ 2001

Поиск по белорусским рефератам

Флаг Беларуси Поиск по крупнейшим коллекциям Беларуси: LIBRARY.BY, STUDENT.BY, BIBLIOTEKA.BY и прочие


Комментарии к работе:

Другой популярный контент: 

МИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕФЕРАТОВ ™ 1999-2011
Телефонная "горячая линия": +375 (29) 7777-***
Для жителей других стран: WWW.STUDENT.BY
Мы работаем с 10:00 до 20:00
 

HIT.BY на Youtube

Официальный канал на Ютуби проекта HIT.BY

Здесь собраны ТОЛЬКО видео хиты из Минска, Гомеля, Могилева, Бреста, Гродно и Витебска!

Ежедневные топ-видео из Беларуси

Любовь по-белорусски!

Проект KAHANNE.COM! Быстрые знакомства в Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно! Только реальные люди. Мобильная версия. Около 112.000 анкет белорусов.

KAHANNE.COM

Что происходит? Скандалы и расследования


Минская коллекция рефератов (old version) - дочерний проект при библиотеки LIBRARY.BY, бесплатная и постоянно пополняемая пользователями коллекция белорусских рефератов, белорусских дипломных работ, белорусских курсовых работ, белорусских контрольных, белорусских докладов и белорусских эссе. Работает с 1999 года.