ФАКТОЛОГІЧНА БАЗА РЕЛЕВАНТНИХ ДО ЗЛОЧИНУ ДАНИХ

Актуальные публикации по вопросам юриспруденции.

NEW ТЕОРИЯ ПРАВА

Все свежие публикации

Меню для авторов

ТЕОРИЯ ПРАВА: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему ФАКТОЛОГІЧНА БАЗА РЕЛЕВАНТНИХ ДО ЗЛОЧИНУ ДАНИХ . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь глазами птиц HIT.BY! Звёздная жизнь KAHANNE.COM Мы в Инстаграме
Система Orphus

Автор(ы):
Публикатор:

Опубликовано в библиотеке: 2015-10-29
Источник: http://library.by

http://nauka.info/files/files/1446109033.doc

УДК 343.123.12                                                                                                                                 Тези доповіді

 

ФАКТОЛОГІЧНА БАЗА РЕЛЕВАНТНИХ ДО ЗЛОЧИНУ ДАНИХ

ЯК МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ФОРМ ОРД ОВС УКРАЇНИ

 

Сафронов Сергій Олегович

канд. юрид. наук, доцент,

професор кафедри ОРД

ННІКМ ХНУВС

В п. 1.10. наказу МВС України від 17.12.12. № 07 визначено п’ять загальних форм ОРД в ОВС України. Проте, ані юридичного значення цих форм, ані способів реалізації цих форм на нормативно-правовому рівні не визначено, що викликає певні непорозуміння в суто практичній діяльності оперативних підрозділів ОВС. Запропонований нижче метод щодо збору релевантних до злочину даних може частково усунути цю проблему, визначити мету і окремий напрямок діяльності з приводу реалізації таких форм ОРД як: ведення обліків, здійснення оперативного пошуку, здійснення оперативної профілактики.

Під релевантними даними розуміється сукупність відомостей про факти (реальні події, випадки, ситуації, явища), які дають підстави висувати версії щодо вчинення латентного злочину або про ймовірність вчинення злочину в майбутньому. Авторські дослідження, дослідження інших вчених та ствердження працівників практичних підрозділів ОВС України підтверджують наявність певних ознак, завдяки яким можливо припускати, що було вчинено латентний злочин або про те, що у особи сформувався намір, мотивація або умисел вчинити злочин у майбутньому. Це обґрунтовує потребу запровадження та подальшого розвитку в ОРД інституту оперативно-пошукової фактології. Її предметом повинно стати вивчення фактів та їх зв’язків, які обумовлюють або передують акту вчинення злочину, свідчать про вчинення злочинів, які приховуються, а також про форми і закономірності зовнішнього прояву ознак цих фактів та способи їх встановлення.

Структура оперативно-пошукової фактології в контексті до виявлення та попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС повинна засновуватися на фактах-ознаках та фактах-ризиках.

Факт-ознака – події, які відбулися у реаліях життя і які мають/можуть мати кореляційний зв’язок зі злочином, який вже вчинений, але є латентним. Наприклад:

 • вживання особою наркотичного засобу перший раз у житті – може свідчити про імовірність вчинення злочину, передбаченого ст. 315 КК України (схиляння особи до вживання наркотичних засобів);
 • замах на самогубство – може свідчити про вчинення злочину, передбаченого ст. 120 КК України (доведення до самогубства);
 • продаж суб’єктом підприємницької діяльності продукції за дуже дешевою ціною – може свідчити про вчинення злочинів, передбачених ст. 225 (обман покупців), ст. 227 (реалізація недоброякісної продукції), ст. 229 (незаконне використання фірмового найменування) КК України;
 • отримання підприємцем занадто великого прибутку або факт придбання та утримання дорогих об’єктів нерухомості особою з низькими фінансовими доходами – може свідчити про вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Факт-ризик – сукупність об’єктивних умов, які створюють неочевидні та неоднозначні відносини між суб’єктами оперативної уваги, утворюють невизначену у результатах розвитку подальших подій ситуацію, яка обумовлюється імовірністю (наявністю ризиків) вчинення злочину у майбутньому. Наприклад:

 • поява в колі спілкування неповнолітніх осіб раніше судимих або таких, що старші за віком на 5 і більше років – створює ризик щодо вчинення злочину, передбаченого ст. 304 КК (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття азартними іграми, жебрацтвом), ст. 324 КК (схиляння до вживання одурманюючих засобів) тощо;
 • наявність у особи захворювання, яке супроводжується виснажливими болями або тривалими болями психогенного характеру – створює ризики вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 309 (незаконне виготовлення, придбання наркотичних засобів), 310 (вирощування снотворного маку), 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів) КК України;
 • неповернення великої суми боргу – робить імовірним вчинення злочину, передбаченого ст. 355 КК України (примушування до виконання цивільно-правового зобов’язання);
 • ведення кримінального провадження стосовно впливових високопосадовців, організаторів злочинних груп та злочинних організацій – ускладнюється ризиками вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 376 (втручання в діяльність судових органів), 386 (перешкоджання з’явленню свідка або потерпілого до суду, органів досудового слідства) КК України;
 • поінформованість потерпілої або її родичів про особистість ґвалтівника створює ризики щодо актів помсти, а саме вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 115 (умисне вбивство), 121 – 126 (умисне завдання тілесного ушкодження, побої і мордування), 129 (погроза вбивством), 194 (умисне знищення або пошкодження майна), 195 (погроза знищення майна) КК України.

Безумовно, що ступінь ймовірності вчинення у майбутньому злочину, який обумовлений певною подією або ситуацією залежить від багатьох факторів. Але, в числі цих факторів знаходиться показник роботи суб’єктів ОРД, ефективність їх попереджувальної діяльності. Ось чому факти-ризики повинні стати об’єктом оперативної уваги в реалізації таких форм ОРД як то оперативна розробка, оперативний пошук, оперативна профілактика.

Факт-ознака є категорією для гіпотетичного мислення (висунення версій) і підставою для організації дій у напрямку виявлення латентних злочинів. Факт-ризик – категорія для оцінки ступеня імовірності вчинення злочину. Факт-ризик є підґрунтям для застосування попереджувальних заходів і одночасно приводом для організації виявлення фактів готування до злочину.

На підставі вищевикладеного можливо зробити висновок, що в загальній тактиці виявлення злочинів та в організації попереджувальної діяльності оперативних підрозділів буде доцільним використовувати фактологічну базу релевантних до злочинів даних. Формування цієї бази даних доцільно здійснювати у напрямку збору та аналізу відомостей про:

 • ознаки латентних злочинів, зокрема злочинів, які навмисно приховуються;
 • ознаки злочинів, що готуються;
 • ознаки наявності ризиків, які можуть привести до появи у особи мотивації на вчинення злочину або наміру на його вчинення;
 • ознаки осіб з умислом на вчинення злочину, який не потребує підготовчих дій.

Наприкінці слід відзначити, що формування бази оперативно-пошукової фактології доцільно здійснювати на двох рівнях: 1) на рівні науково-методичних розробок (зокрема дисертаційних досліджень); 2) на рівні прикладних здобутків практичних оперативних підрозділів ОВС. Для забезпечення другого рівня формування бази даних слід запровадити: 1) ведення відповідних обліків та аналітично-статистичних довідників у яких будуть зазначатися факти-ознаки та факти-ризики щодо кожного злочину, який підслідний ОВС; 2) ведення окремого розділу у справах контрольно-спостережного провадження, з накопиченням відповідних даних та позначками про їх перевірку.

Перспективність подальших наукових розробок вбачається у розробці алгоритму створення комплексної систематизованої бази оперативно-пошукової фактології для суб’єктів ОРД ОВС України. Використання цієї бази даних дасть можливість чітко орієнтувати працівників оперативних підрозділів та негласних позаштатних працівників на виявлення ознак латентних злочинів та злочинів з існуючою імовірністю їх вчинення у майбутньому.

 

© ХНУВС, 2015

© Сафронов С.О., 2015

Сафронов С. О. Формування фактологічної бази релевантних до злочину даних як метод реалізації окремих форм ОРД ОВС України / С. О. Сафронов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 листопада 2015 р.) / МВС України; ХНУВС. – Харків : ХНУВС, 2015.


Комментируем публикацию: ФАКТОЛОГІЧНА БАЗА РЕЛЕВАНТНИХ ДО ЗЛОЧИНУ ДАНИХ


© Сафронов Сергей Олегович • Публикатор (): Сафронов Сергей Источник: http://library.by

Искать похожие?

LIBRARY.BY+ЛибмонстрЯндексGoogle

Скачать мультимедию?

подняться наверх ↑

Новые поступления

Выбор редактора LIBRARY.BY:

Популярные материалы:

подняться наверх ↑

ДАЛЕЕ выбор читателей

Загрузка...
подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ

ТЕОРИЯ ПРАВА НА LIBRARY.BY


Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY на Ютубе, в VK, в FB, Одноклассниках и Инстаграме чтобы быстро узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.