Белорусская проза. Классические и современные произведения белорусских авторов. Книги, рассказы, воспоминания и пр.

NEW БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА

Все свежие публикации

Меню для авторов

БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Крутые видео из Беларуси HIT.BY - сенсации KAHANNE.COM Футбольная биржа FUT.BY Инстаграм Беларуси
Система Orphus

На фото: ЛЮДЗІ І КВЕТКІ НАД НЁМАНАМ, автор: maskaev

ЛЮДЗІ І КВЕТКІ НАД НЁМАНАМ 30 за 24 часа

26 сентября 2004

Вывучэнне якіх-небудзь бакоў жыцця народа я параўнала б з выбіраннем жмені канапляных зярнят з бочкі маку. Апынуўшыся ў ролі вучня, я бачыла няёмкасць, нават баязлівасць сваіх настаўнікаў — простых сялян, у якіх я распытвала пра што-небудзь. Ды не ўсё адразу знаходзілі яны ў сваёй памяці, а калі і знаходзілі, не заўсёды маглі дакладна расказаць пра нейкую з'яву. Таму ў мяне і ўзнікла патрэба звярнуцца да шматлікіх крыніц, і не толькі дзеля таго, каб пацвердзіць атрыманыя звесткі, але і дзеля іх удакладнення. Часта здараецца так, што два чалавекі адну і тую ж рэч называюць іначай і надаюць ёй зусім іншае значэнне. Бывае і так: тое, аб чым не ведае адна з распытваемых асоб, іншая, на якую, здаецца, значна менш можна было спадзявацца, дасць аб гэтым дакладныя звесткі. Таму, калі хочаш чаму-небудзь навучыцца ад народа, трэба шырока і настойліва ўжываць сакратаўскі метад актывізацыі руху думкі пытаннямі. Толькі вучань павінен распытваць настаўнікаў безупынку, настойліва, направа і налева, мужчын і жанчын, дзяцей і старых, дасціпных і праставатых з выгляду.

Открыть полную версию

На фото: НАРЫСЫ, автор: maskaev

НАРЫСЫ 18 за 24 часа

26 сентября 2004

Мінулым летам я сабрала трыццаць пяць новых назваў, якія мясцовыя сяляне надаюць раслінам.

Заечая мята (Clinapodium vulgare).

Макрыца (Anagallis arvensis). Лякарства ад дыярэі і дызентэрыі.

Златнік (Elsholtria cristata). Даюць піць ад болю пад грудзьмі, а таксама ад жаўтачкі.

Открыть полную версию

На фото: НІЗІНЫ, автор: maskaev

НІЗІНЫ 28 за 24 часа

26 сентября 2004

На палі ападаў вясновы вечар, напоўнены пахам свежаўзаранай зямлі. Імжэў дождж. Было пахмурна і ціха. Па дарозе, абсаджанай рэдкімі дрэвамі, ішла босая жанчына ў сярмязе. Яна ішла хутка, не разбіраючы дарогі ў змроку і імгле, не абмінаючы ні лужын, ні глыбокіх каляін, якія з-пад яе босых ног пырскалі вадой і рэдкай сакавіцкай гразёй. Цяжкімі і дужымі былі гэтыя ногі і спрадвеку зжытыя з зямлёй, па якой ішлі. Ім было ўсё роўна, дзе ісці, абы толькі ісці хутка. Як і самой жанчыне было ўсё роўна, што яе акружае, абы толькі хутчэй дайсці туды, куды яна так спяшалася. Яна нічога не баялася: ні цемры, што насоўвалася з кожным крокам, ні цішыні, якая ахапіла наваколле, ні рассыпаных па палях грушаў-дзічак і таполяў, якія нагадвалі зданяў.

Открыть полную версию

На фото: ДЗЮРДЗІ, автор: maskaev

ДЗЮРДЗІ 31 за 24 часа

26 сентября 2004

У агромністай судовай зале машына правасуддзя адкрылася перад вачыма людзей ва ўсёй сваёй грознай велічы.

Быў зімовы вечар. Патокі святла з падвешаных да столі жырандоляў, з лямпаў каля белых гладкіх сцен залівалі чырвонае сукно на вокнах і сталах, стракатасць адзення і твараў тлумнай і шматлікай сёння публікі. У глыбіні залы засядалі суддзі, збоку пад адной са сцен на двух высокіх разьбяных лавах занялі свае месцы прысяжныя. Каля аднаго акна публічны абвінаваўца, схіліўшыся над ярка асветленым сталом, пільна ўзіраўся ў раскрыты звод законаў, ля другога — судовы сакратар перабіраў стос папер.

Открыть полную версию

На фото: ХАМ, автор: maskaev

ХАМ 44 за 24 часа

26 сентября 2004

Было яму за сорак. Аб гэтым сведчылі маршчыны, што тонкімі лініямі праразалі яго высокі лоб, які здаваўся яшчэ вышэйшым ад таго, што цёмныя, прыцярушаныя на скронях сівізной валасы ўжо значна парадзелі. Аднак, нягледзячы на гэтыя маршчыны і першую сівізну, выглядаў ён бадзёрым і дужым. Ён быў рыбак і цэлыя дні, а часам і частку ночы праводзіў на рацэ. Сонца, вятры і вільготны подых ракі цёмным і здаровым загарам пакрылі яго прадаўгаваты, худы твар, асветлены крыху нерухомым і паважным позіркам блакітных вачэй. Павага гэта і роздум адчуваліся ў рухах яго высокай, зграбнай і дужай постаці.

Открыть полную версию

На фото: ВЯСКОВАЯ ІДЭЛІЯ, автор: maskaev

ВЯСКОВАЯ ІДЭЛІЯ 39 за 24 часа

26 сентября 2004

Вёсачка была невялічкая. Колькі разоў, калі праходзіў гэтаю запыленай дарогаю, бачыў я адное і тое-ж. Перахіленыя падгнілыя платы. Зноў жа, добра-такі там-сям прагнілыя гонтавыя стрэхі. Буйное крапіўе ля напалову разбураных хлявухоў і свірнаў. “Укрыжаваныя” дошкамі вокны спусцелых, самотных хацін. І – старыя людзі. Адныя старыя…

Открыть полную версию

На фото: ДА ПАРТРЭТА АНДРЭЯ САХАРАВА, автор: maskaev

ДА ПАРТРЭТА АНДРЭЯ САХАРАВА 4 за 24 часа

26 сентября 2004

Калі разважаць пра вялікі вычын Сахарава, міжвольна ўзнікае вобраз Сына Чалавечага, Які каля дзвюх тысяч гадоў таму хадзіў па зямлі Галілеі, спрабуючы несці людзям праўду.

Ці можна было спадзявацца на поспех барацьбы некалькіх самаахвярных людзей, барацьбы з магутным апаратам улады, улады бесчалавечнай, пабудаванай на фашыстоўскім прынцыпе “мэта апраўдвае сродкі”? Вычын Сахарава ў тым, што ён паверыў у магчымасць поспеху і не адступаўся ні ў Горкім, калі “дактары” валілі яго на падлогу і выкручвалі рукі для гвалтоўных уколаў, ні на З’ездзе народных дэпутатаў, дзе яго словы заглушвала здзеклівае, шалёнае лямантаванне “агрэсіўна-паслухмянай большасці”.

Открыть полную версию

На фото: Комментарий ..., автор: maskaev

Комментарий ... 7 за 24 часа

26 сентября 2004

Комментарий к исходным формальным постулатам при обсуждении вопросов:

· Есть ли альтернатива восстановлению империи на постсоветском пространстве?

· Может ли Беларусь сопротивляться реставрации империи?

· Возможна ли беларусская национальная идея?

· Может ли Беларусь существовать и процветать без России?

· Как можно обустроить Беларусь?

Открыть полную версию

На фото:

"ДИАЛОГ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ О "КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ" [приложение №3 к работе "Вызывающее молчание"] 5 за 24 часа

26 сентября 2004

Все действующие лица участвуют в Хоре, но не соблюдают никакой дисциплины, бадзяюцца па сцене без усялякай мэты, абыякавыя да жыцця i да таго, што гавораць дзеючыя асобы, увогуле, да таго што адбываецца, нават з iмi. Могут бормотать про себя и в слух всякий бред, если этот бред становится значимым для развития событий, Хор объявляет смену акта. Действие происходит в самых разных местах, декорации при этом не меняются, только Хор объясняет, где и что происходит. Персонажи одеты в стиле унисекс, так что без объяснений Хора не пытайтесь понять, кто тут Бобчинский, а кто Добчинский.

Открыть полную версию

На фото:

"ХУ ИЗ ХУ В БЕЛАРУСИ" ОТ ВЛАДИМИРА МАЦКЕВИЧА [приложение №4 к работе "Вызывающее молчание"] 10 за 24 часа

26 сентября 2004

Импровизированный ху из ху, конечно же, ничего не отражает относительно того, кто есть кто и почем. Более того, в нем обнаруживается несовершенство и однобокость авторского взгляда на мир людей, дефекты его образования и воспитания. Однако соприсутствие в одном списке апостолов и подонков, персон значимых и незначимых, реальных людей и виртуальных образов некоторым образом характеризует противоречивое бытие, которое, как утверждают некоторые, определяет сознание. Но сознание сознанием, а несправедливость получившегося списка на лицо. В списке много случайных имен, которые просто вплелись в текст потому, что к слову пришлись.

Открыть полную версию
подняться наверх ↑

ДАЛЕЕ выбор читателей

Загрузка...
подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ

БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА НА LIBRARY.BY


Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY на Ютубе, в вКонтакте, Одноклассниках и Инстаграме чтобы быстро узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.