Тэрыторыя Белаоусі у складзе РП

Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси.

NEW БЕЛАРУСЬ


БЕЛАРУСЬ: новые материалы (2023)

Меню для авторов

БЕЛАРУСЬ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему Тэрыторыя Белаоусі у складзе РП. Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь глазами птиц HIT.BY! Звёздная жизнь KAHANNE.COM Беларусь в Инстаграме


Публикатор:
Опубликовано в библиотеке: 2010-11-26

У сярэдзіне 17 стагодзя гістарычны лес беларускага народа раптоуна і трагічна змяніуся. Антіфеадальная сялянска- казацкая вайна ( 1648 – 1651 ) а потым 13-гадовая вайна Расіі с Рэчью Паспалітай (1654-1668) за увалоданне Украінай і Беларусью мелі катастрафічныя паследствія. У ходзе ваеных дзеяній ад голаду і масавых эпідэмій загінула 52% насельніцтва. Больш за 300 тыс. беларусау, у першую чаргу лепшых рамеснікау, майстроу вышэйшага класа было пераселена гвалтоуна у Рассію.Менавіта іх талентам былі створаны многія шэдэуры маскоускага крэмля і падмаскоуныя палацы. У цэлым гэта быу страшэнны удар па генафонду Беларускага этнасу ( качество і колічество населенія) . Вялікіе страты понесла матэрыяльная і духоуная культура Беларусі. Апрацоука зямлі сакрацілася у 2 разы. У разбураных гарадах і мясцечках амаль знікла этнічнае беларускае купецтва і раместнае жыхарства. У ходзе вайны беларускі народ ад арыстократа да прыгоннага селяніна на уластным вопыте пераканауся, што сабою уяуляе маскоускі дэспатычны рэжім. Гэта вайна з’явілася мацнейшым штрушком да массавай паланізаціі беларускіх феадалаў і інтеленгенціі. На працягу наступных 30-і гадоў бел мова была канчаткова выціснута з афіцыйнага ужытку і дзяржаўнага справаводстваў ВКЛ. У 1696г замена польскай мовай, аднак сяляне захавалі родную мову. У пачатку 18ст беларусь зноў стала арэнай ваенных дзеянняў. Вайна Расіі і Швеціі працягвалася 21г(1700 – 1721). Угэтай вайне РП была саюзнікам Пятра І Магнаты і шляхта падзяліліся на саюзнікаў і праціўнікаў Пятра І. Яны вялі междуусобную вайну. У перыяд пауночнай вайны загінуў кожны 3-ці жыхар бел. С/х і прамысловасть, гандаль зноў апынуліся ў стане вялікага заняпаду.Абстаноука якая склалася у РП у цэлым: акрамя люцкіх стратау і матэрыальных былі і палітычныя, якія прывелі да заняпада РП. РП пасля пауночнай вайны захавала свае межы , але як дзяржава была практычна паралізавана унутраннай магнацка-шляхецкай арахіей. Шляхта дамаглася абсурдных саслоуных вольнасцяу , у тым ліку права заключать ваеныя канфедыраціі супраць свайго караля і народа у выпадках, калі на яе думку гэтыя вольнасці павышаліся . Дзейнасць вышайшага органа улады ( сойма ) - агульнадзяржаунага сойму, парушалася правам ліберумвета, якое патрабавала едінаначаліе пры прыняцці законау і прапаноу. Магнаты маючыя уласныя крэпасці і войскі, не плацілі дзяржаве падаткау і усе часцей выкарыстоувалі ваеную сілу у барацьбе за уладу. Дзяржауная казна апусцела, не было чым плаціць войску . Ва унутрапалітычную барацьбу у РП усе часцей умешываліся суседнія дзяржавы.: Расея, Прусія, Аустрыя пасылаючы свае войскі па запрашенні родных шляхецкіх канфедэрацій. Повадам для гэтага найчасцей з'яулялася рэлігійнае пытанне : абарона правоу дісідэнтау( дісідэнтамі называюцца правослауныя і пратэстанты ).

Новые статьи на library.by:
БЕЛАРУСЬ:
Комментируем публикацию: Тэрыторыя Белаоусі у складзе РП

()

Искать похожие?

LIBRARY.BY+ЛибмонстрЯндексGoogle

Скачать мультимедию?

подняться наверх ↑

ПАРТНЁРЫ БИБЛИОТЕКИ рекомендуем!

подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ?

БЕЛАРУСЬ НА LIBRARY.BY

Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY на Ютубе, в VK, в FB, Одноклассниках и Инстаграме чтобы быстро узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.