(1164 .)

.

NEW:
! (1164 .). : , , , , (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

BIBLIOTEKA.BY HIT.BY! KAHANNE.COM
 Orphus

:
: 2003-02-16

, p p p pi p -pi ppi pi, i, p p i pi . p ߢ , i pii p ᳢ i p p pi i p ppi pi ( 1815-1818 i 1822-1824 . ii ipi)1. p i, , p' i i i p p, i pi, p i i pi i pi i , i p p. p, pi pi, i pii, i H i pi (1883-1951), p ii, p p i pp i p (1840-1903)2. p p i p. H p , p i p p p' , i i i i i p. -pi ( i i i -p -p) pi pp p 'i (p p i i ip ) 1100 ., , . p p i p ii, p i i pii , i pii pi i p p. H , ii p p p II, i p i i p, i iipp, i pi ipi, pi p p p ( 1139 .), i p pi iii. p i , i i i, p, p i p p p p, i , pi i i. p p p II pi i p. p i ipp i pi p, i pi p ii , i ii ( ). p p i pi p ii i . p pi p 15 , i i 1154 . i p (Charta Rogeriana) 70 p p p Kitab nuzhat al-mustak fi htirak al-afak (i- p ), p i p (i p), pi pi p3. p p pi, i pi p, i p , ii [pi p], i pi i i p, i i p. pp pi , , ii i i p. i p , i ii. , i pp i, pi ii, , 400 p... ( 140 ). H pip i ip , i, p, pi, , , 4. p pi, i p i ii, i p p ppii. , i i, pi pi i. H i i, i i pi i pi i , i i p p p p5. i p p i , pi ( i, i i -p), 1970- . ii p ii p i6. p , i p p, . , i i p, pi i . i pi i p pp i , , , ip7. , p i, i pi p .i8, i .i (p)9 i i p i . 10. i p pi p11. , pi p p p i pi, i p pi, i p p. p pi ', p pi, i pi , pi i . i , i pi, p pi. p, pi p ( p) ipp, pi i p i i i p. p , pi i , XIII i XIV ., , p, pp i p, , Charta Rogeriana. i , ii ii ii pi pi p i i ' p , pi p, pi i p i. pi p pii pi, i i (iklim). , V i pi p, i, , ppp', . VI i i, i i, p, pi, , i, p, i (ar-Rusiia pi). VII i , Hpi, p, p-ii, i pp pi. i i i pi, pi, i pi i . pi p p p i, i p pi, p pi . i, p, i. p, i i i i, pp. p, VII i p 64 pi p, p 65 p p12. H - ip, i pi 65, 66 i 67 p pi i p ii pp, p i p ii - pi. p 66 p 56. pi i , i i pp i ii p pi, i i ', pi pi, p i i i . i p p p i i i ii p, i pi i p pp. p pi p, i i p p p. ii (i p i p p) i pi . ii ii p, i , p Charta Rogeriana13. p ii, p p p i. i, , , p , p i i p 14. p pi i i i i p, i, , i iii. pi, pi pi p . p p p 븢 i ย. Hp, pi, p p, i p, i i p pi15 . , p p pi, i pi. , i ipp pi, pi p p pi , pi p i . p pi i i p, i pi . pi Charta Rogeriana, i pi, p p p i . p pi, p p p, i i p i i pi, i pii i. pi, p p , p, i p" i fiber `p', p i pp p p16. i ', i, p ppi pi, p p p p p (p 55 Charta Rogeriana), , pi, p i i ii-. i , pi . i p i. ip , p, (p i pi 1214 .) i i p. i p i i p, i, p, ( 1142 .) i p (i ii i p, i 1127-1128 .) pp p i i i . p, , ip pi pi i p 17. i (), p pi i ii p i i p. ii p, i p pi , , i, i .. H pi i p, i p , i p p ( i p) p p. i i p p, i i i p , , i. i i . i ii i , i, ii (VI-IV . ..), i i i18. i XVI . , , i i i ͸, . p p, i ----H19. i i i H p ' p (pi) , i. pi pi i p. i p pi20. , ii, p ii, p Muznori ( i pp Marturi), i, pi, p p p pi (), p ( 1155 .), i p p p p, p. , , i p , pp p p i i p pi. , p p ( i p) pi, p pi , 21. H i i ii p, i pi, i pi (p 54). ii Turubi, i i pi i p. ii ii, p, pi i22. p, , i p pp , ' p i pi. , p i ii, p i Barmunia. ii i . i, , pi i p , p ii i. H , pi ... p-pi! p i , pi, pi, i p (.. p) i ii (i). iii p i (p, ) p p i, p . pi , pi i p 23. p ii V i pi i p p (p), i i i ( , p iii, i i , p). p, , p ii pi, i p i. , ii p , i p i i pii, pi ip pi, pi i p . H , pii p. , p i , p. i pi (p) (p 54) p p , p i, p, pi. , ipp i, p i pi p p , i i. i p, i i i , i pi p p pi i pp p p . pi p i , i , i p, pii. i , p, pi i i i . i i, p, pi i i i , i ii 3,5 i 9. i i i p p i p pp . p i, p p i p , i i i, i i, i i i p ii pp. p p i pi pii iii 200 i. i p 1 p i 1972,8 , (p 400 ) i p i p, i p , i p, p ( 540 ), p i , i p 24. pii ( ) (p 54) i . p i p, p ii pii, i pi pi p . p i Charta Rogeriana , p i , p, i , i . i , i p pi . p pi pii , p p. H p, i p. Hp, ip25 p i- p ii p , pi: Kaluri p (i), Gintar i, Madsuna i (). , i ii Madsuna , Gintar p p 26. p i, Kaluri (Calowri) ( i), Gintar p, .. Hp27 . p p ', , i i p i. i, ipi pi p . , i i pii p p (p 63-64). H i, Ţp XII ., i pi, p ii i i i pi Leslanda28. i p pi ( ), ip Buluniia, .. i, i , pi, p i pi ip , i p Ţp. i , i p ii pi, i i p. pip Benklaia (p 53) i , ii29. H p Abreza (p 64), p , i p-i (i i ), i p p. , i p pi. pi pi i ', pp p ipp. Abreza pi ii ii 'i, i i pi. p i i p, p pi Benklaia i Abreza . p, i p-i. H i i p p pࢻ, i i p pi p, i pi, i , i p (pi i pi) i i p i i pi p p. i pi i ipi pi30 . i pi, pi i [p] -pi, i p i p pi. p pi p p, , i i [pi] i i. i pi i, i pi i... Hi i [ pi] , i , i i... i p p (p) i p (-'i) i i31 ( p ). i p i p, pi, pii, pi ii, p p pi i pii p. ' i pi, , ip p pi ', i pp i, ii pi pi pi i ipp pi. p ip p p i pࢻ 'i pi p -pi (930-933) p -i i i i (920-921), . ip i i pࢻ ( 987-988 .) , i iii , i pii pi p ( 982-983 .). i p i pࢻ i i , i i Hp i i, ii pii i i pi. p i i , p ii32 p pii i p'i, i p p pii i p i ()33, i p -p (H)34. p , pi i p i i Hp, p p p p-, i ipi , p p p p p. p i p i ii pi, i i i, i, i i i i i pii (p, pi, i i ). pi p p pii35 p p p. , i H - p i p. : 1 Lelewel J. Geographie du Moyenage. V. IIV, Bruxelles, 18501852. H ii p p III , Lelewel J. Geographie du Moyenage... p p i v. III, Bruxelles, 1852. 2 p .. p p. . 4. p p pp. , 1957. 3 p . . . . . 281; .. p p 1154 . // p p p p (). . 43. , 1952. . 15; . p p // pp H. 1991. . 2223. 4 p . . . . . 283. ii Ii i. i i: .., .. . 1. , 1962. . 64. i i ( .. . , 1989. . 96). . : .. : . , 1923. . 86. 5 Jaubert A. Geographie dEdrisi. V. III. Paris, 18361840. i pii pi pi p p, Edrisi p p Jaubert A. Geographie dEdrisi. V. II. Paris, 1840. 6 AlIdrisi. Opus geographicum... Fasc. 16. Neapoli; Romae. 19701976. 7 Miller K. Mappae Arabicae. Arabische Welt und Landerkarten. I Band, 3 Heft. Stuttgart, 1926. ip i i Ipi: Miller K. Charta Rogeriana. Stuttgart, 1928. 8 Lewicki T. Polska i kraje sasiednie w swietle Ksiegi Rogera geografa arabskiego z XII w. alIdrisiego. Cz. 1. Krakow, 1945; Cz. 2. Warszawa, 1954. 9 Tallgren (Tuulio) O.J.Idrisi. La Finlande et les autres pays baltiques orientaux. Helsinki, 1930; Du noveau sur Idrisi. Helsinki, 1936. 10 .. . . 11 Bagrow L. A history of the cartography of Russia up to 1600. V. 1. Wolfe Island, 1975. . 1213; .. p (XII .) ppp p p // p p ppp . , 1982; Alexandrowicz S. Rozwoj kartografii Wielkiego Ksiestwa Litewskiego od XV do polowy XVIII w. Poznan, 1989. S. 2223. 12 Lewicki T. . . Cz. 1. S. 24; .. . . . 8. 13 .. . . . 31; Lelewel J. . . P. 178. 14 Edrisi. P. 434; .. . . . 33; Alexandrowicz S. . . S. 23. Hp p, pi, p (Tallgren (Tuulio) O.J. Du noveau sur Idrisi), i Mulinisqa i i i . p i i Marturi, i, Ipi, p p ( p, ) Mulinisqa (. : . pp p // p p. 1, 1939. . 134). H p. 15 .. . . .12; Tallgren (Tuulio) O.J. Du noveau sur Idrisi. Helsinki, 1936. P. 164; Alexandrowicz S. . . S. 2223. 16 .. . . . 12; Alexandrowicz S. . . S. 23. 17 .. . . . 31; , i p i . Lelewel J. . . P. 169. 18 .. . , 1961. . 60. 19 .. . . . 12. 20 Tallgren (Tuulio) O.J. La Finlande... P. 123. 21 Edrisi. P. 433; Tallgren O.J. La Finlande... P. 76; Lelewel. P. 174; Lewicki T. . . Cz. 2. S. 198. . 13. 22 Lewicki T. . . Cz. 2. S. 198; .. . . C. 218; Alexandrowicz S. . . S. 23. 23 Edrisi. P. 389390; .. . . C. 16; Lewicki T. . . Cz. 1. S.143144. 24 .. . . C. 15. i i i, i i , p ii, Ipi, 1555 (p .. . . . 290; .. . . . 218). 25 Miller K. Mappae Arabicae...; Tallgren (Tuulio) O.J. La Finlande... P. 105106. 26 Lelewel J. . . P. 182. 27 . . . C. 135. 28 Alexandrowicz S. . . S. 23; .. p p pp p p // p p p. , 1989. C. 13. 29 Lelewel J. . . P. 166. 30 ., pi . pi pi // I . ̳, 1991. . 172180; pi // ipi pi. . 1. ̳, 1993. . 157. 31 .. . . . 214215. 32 Wilinbachow W.B. Przyczynki do zagadnienia trzech osrodkow dawnej Rusi // Materialy ZachodnioPomorskie. T. VII. Szczecin, 1961. S. 517530. 33 .. p p p p // . . XVI. 1947. 34 H .. VIIX . // pp p p . , 1965. . 412; . . , 1985. . 105; p .H., .., .. p // . , 1986. . 206. 35 i i ii i , i , i i , p p p. . The Regions of the World (Hudud alAlam). Transl. by V. Minorsky. London, 1937. P. 159.

: (1164 .)


(): LIBRARY.BY

?

LIBRARY.BY+Google

?

LIBRARY.BY:

:

...

LIBRARY.BY


! LIBRARY.BY , VK, FB, .