Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси.

NEW БЕЛАРУСЬ


БЕЛАРУСЬ: новые материалы (2022)

Меню для авторов

БЕЛАРУСЬ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь глазами птиц HIT.BY! Звёздная жизнь KAHANNE.COM Беларусь в Инстаграме


На фото: Стан рамяства і мануфактур. Першыя фабрыкі на Беларусі у 19 ст., автор: genderrr

Стан рамяства і мануфактур. Першыя фабрыкі на Беларусі у 19 ст. 2 за 24 часа

21 ноября 2010

На беларускіх землях першай паловы XIX ст. адбываліся агульныя для Расійскай імперыі працэсы, якія вялі да распаду феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Узнікалі адносіны новага, капіталістычнага тыпу. Пра гэта сведчылі поспехі прамысловасці: узрасла колькасць мануфактур, на многіх з іх пачала выкарыстоўвацца вольнанаёмная праца.

Открыть полную версию

На фото: Нарастанне сялянскага руху. Рэформы ў панскай і дзяржаўнай вёсках на Беларусі ў 19 ст., автор: genderrr

Нарастанне сялянскага руху. Рэформы ў панскай і дзяржаўнай вёсках на Беларусі ў 19 ст. 2 за 24 часа

21 ноября 2010

Адным з паказчыкаў нарастаючага крызісу існуючай сістэмы быў сялянскі рух. У 1800-1839 гг. у Беларусі зафіксавана 160 сялянскіх хваляванняў, якімі былі ахоплены 147 маёнткаў і звыш 200 паселішчаў. 37 выступленняў былі падаўлены ваеннай сілай. У 1840-1860 гг. адбылося 350 хваляванняў. Абсалютная большасць з іх прыпадала на панскія маёнткі. Паглыбленне антаганізму паміж сялянствам і памешчыкамі было выклікана ўзмацненнем прыгонніцкага ўціску, якое выяўлялася ў павелічэнні памераў паншчыны і чыншу, захопе сялянскіх надзелаў, гвалтоўным перасяленні сялян на неўрадлівыя землі, пераводзе на вотчынныя фабрыкі, жорсткім абыходжанні з імі прыгоннікаў, арандатараў. Асаблівасцю сацыяльных супярэчнасцяў на Беларусі зяўлялася іх пераплятанне з нацыянальна-рэлігійнай варожасцю паміж сялянамі і панамі.

Открыть полную версию

На фото: Галоўныя напрамкі развіцця сельскай гаспадаркі беларускіх земляў у пачаткку 19 стагодзя, автор: genderrr

Галоўныя напрамкі развіцця сельскай гаспадаркі беларускіх земляў у пачаткку 19 стагодзя 2 за 24 часа

21 ноября 2010

Асновай гаспадаркі было ворнае земляробства з панаваннем трохпольнай сістэмы. Адсюль - монакультурны характар паляводства, нізкая ўраджайнасць. Пры недахопе сенажацяў, рэгулярным выкарыстанні сялянскай жывёлы на цяглавых работах у фальварках пастаянна і дастаткова ўгнойваліся толькі прысядзібныя ўчасткі.

Открыть полную версию

На фото: Пачатак cусветнай прамысловай рэвалюцыі і яе уплыў на тэррыторыю Беларусі, автор: genderrr

Пачатак cусветнай прамысловай рэвалюцыі і яе уплыў на тэррыторыю Беларусі 0 за 24 часа

21 ноября 2010

Прамысловая рэвалюцыя - гэта глыбокі пераварот у прамысловай вытворчасці і грамадстве наогул, які выкліканы ў першую чаргу прымяненнем машын. Гэты пераварот ажыццяўляўся ў выніку перахода ад ручной мануфактурнай працы да машыннай фабрычна-заводскай вытворчасці. Пераварот суправаджаўся фарміраваннем двух новых грамадскіх класаў - прамысловай буржуазіі і наёмных рабочых - пралетарыята. Прамысловая рэвалюцыя выклікала велізарны рост вытворчасці. Яна карэнным чынам змяніла ўмовы жыцця і працы людзей.

Открыть полную версию

На фото: Итоги общественно-полической жизнив БССР в 50-х - 80-х гг., автор: genderrr

Итоги общественно-полической жизнив БССР в 50-х - 80-х гг. 6 за 24 часа

21 ноября 2010

В целом, общественно-политическая жизнь в 50-80-х годах определялась регламентацией и контролем, была связана с системой и подчинялась ей. Однако нельзя не отметить курс на ликвидацию авторитарного режима культа личности Сталина, на демократизацию общества, которая началась после смерти вождя в 1953 году.

Открыть полную версию

На фото: Материальное положение населения в БССР в 50-х - 80-х гг., автор: genderrr

Материальное положение населения в БССР в 50-х - 80-х гг. 35 за 24 часа

21 ноября 2010

50-60-е годы можно охарактеризовать значительным повышением материального и культурного уровня жизни белорусского народа и высокими темпами развития социальной сферы. Вырос национальный доход - основной источник подъема благосостояния трудящихся, выросла та его доля, которая выделялась на удовлетворение материальных и культурных потребностей личности.

Открыть полную версию

На фото:  Состояние сельского хозяйства в БССР в 50-х - 80-х гг., автор: genderrr

Состояние сельского хозяйства в БССР в 50-х - 80-х гг. 67 за 24 часа

21 ноября 2010

На протяжении периода 50-80-х годов положение сельского хозяйства оставалось тяжелым. И не только по причине огромных потерь в годы войны.
Послевоенная индустриализация БССР велась во многом за счет сельского хозяйства. Была возвращена колхозная система, хотя для этого не существовало ни материально-технических предпосылок (большинство МТС осталось без техник), ни желания белорусских сельчан (многие надеялись, что колхозы после освобождения будут распущены). Тем колхозам, где хорошо работали и имели высокие результаты, увеличивали нормы обязательных заготовок сельхозпродукции. Сверху приказывали, что, где, когда и как сеять, сколько иметь скота (без учета запасов кормов). Сельхозартели несли огромные издержки на производственные нужды, продавали свою продукцию намного ниже себестоимости и в результате сохраняли мизерный фонд заработной и натуральной платы. Поэтому энтузиазм отдельных работников села слабо подкреплялся материальными стимулами. Производство же личных хозяйств (которые в первые послевоенные годы давали до 80% животноводческой продукции) сдерживалось вследствие жесткой налоговой системы (облагались каждый курс, каждое дерево, каждая голова скота), которая не только съедала всю прибыль, но и вынуждала иногда воровать, чтобы не умереть с голоду.

Открыть полную версию

На фото: Развитие экономики. Промышленность БССР в условиях новой хозяйственной политики в 50-х - 80-х гг., автор: genderrr

Развитие экономики. Промышленность БССР в условиях новой хозяйственной политики в 50-х - 80-х гг. 13 за 24 часа

21 ноября 2010

После обновления народного хозяйства в первые послевоенных годы перед экономикой СССР, в том числе и нашей республикой, стали новые задачи, основными среди которых были: повышение материального и культурного уровня жизни советского народа и активное включение в НТР, которая уже осуществлялась в Западной Европе.

Открыть полную версию

На фото: Общественно-политическая жизнь в БССР в 50-х - 80-х гг., автор: genderrr

Общественно-политическая жизнь в БССР в 50-х - 80-х гг. 12 за 24 часа

21 ноября 2010

Окончание войны возродило большие надежды в обществе. У людей возникли ожидания на изменения в политической жизни, так как многие уже начали задумываться над дальнейшей судьбой социализма. Основу “критической массы” составляли бывшие участники войны, интеллигенция, молодежь, говорившие о необходимости реформирования политической системы и структуры власти в стране. Высказывались мысли об ограничении сроков нахождения на выборных должностях, введении соревнования кандидатов при выборах в Советы, недопустимости подмены политического руководства административным. Но стихийный протест против господствовавшей системы, шедший снизу, начал быстро угасать, так как победила жесткая линия, направленная на усиление тоталитаризма.

Открыть полную версию

На фото: Архитектура на территории Беларуси в 19 веке, автор: genderrr

Архитектура на территории Беларуси в 19 веке 32 за 24 часа

21 ноября 2010

Сдвиг в экономической жизни общества привели к быстрому росту городов (особенно тех, которые находились на железнодорожных путях), их благоустройство, строительство водопроводов, проведение электрического осветления. Происходили изменения в планировке городов.

Открыть полную версию
подняться наверх ↑

ДАЛЕЕ выбор читателей

Загрузка...
подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ

БЕЛАРУСЬ НА LIBRARY.BY


Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY на Ютубе, в VK, в FB, Одноклассниках и Инстаграме чтобы быстро узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.