Белорусская проза. Классические и современные произведения белорусских авторов. Книги, рассказы, воспоминания и пр.

Разместиться

БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА новое

Все свежие публикации

Меню для авторов

БЕЛОРУССКАЯ ПРОЗА: экспорт произведений
Скачать бесплатно! Научная работа на тему . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement. Система Orphus

На фото: БЕЛАРУСЬ: ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОСТИ, автор: maskaev

БЕЛАРУСЬ: ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОСТИ 297 за 24 часа

26 сентября 2004

Беларусь как идея, как объект мысли, как нечто, существование чего еще предстоит доказать – даже у коллег автора, знакомых с образом его мысли, такая постановка вопроса вызывает иногда непонимание, иногда иронию. Что говорить о том, как такая постановка может быть встречена современным общественным мнением в Беларуси (в эмпирической Беларуси, существование которой не требует доказательств и обоснований)? Националистическая интеллигенция руководствуется мировоззрением наивного реализма, для нее существование Беларуси несомненно, в силу присутствия некоторых очевидностей: пятой графы в анкетах, бело-красно-белого флага на административных зданиях и т.д.

Открыть полную версию

На фото: ВЕРШЫ И ПЕРАКЛАДЫ, автор: maskaev

ВЕРШЫ И ПЕРАКЛАДЫ 578 за 24 часа

26 сентября 2004

Толькі пасля перакладчыцкай практыкі ў два дзесяцігоддзі я, нарэшце, асмеліўся дакрануцца да радкоў Аляксандра Пушкіна. З вялікім хваляваннем і цнатлівай надзеяй на прыхільнасць прапаноўваю падборку – маю дзёрзкую спробу запрасіць Аляксандра Пушкіна да гутаркі па беларуску.

Открыть полную версию

На фото: ВЯСКОВЫЯ АБРАЗКІ, автор: maskaev

ВЯСКОВЫЯ АБРАЗКІ 1450 за 24 часа

26 сентября 2004

У кожнай вёсцы Лідчыны мы можам сустрэць розных па непаўторных здольнасцях і характару.

На Валасове жыў дзядок Пятручок (Санюк, прозвішча). Яго ведалі бадай ва ўсёй гміне. Гэта быў знахар. Лячыў ён травамі і замовамі не толькі людзей, але і жывёлу. Дзяўчата ішлі да яго “па любчык”. Сабраўшыся на вячорках падсмейваліся з яго, але калі здаралася бяда звярталіся па параду.

Быў і адукаваны жыхар. Гэта мой блізкі сусед Шацюк Антон Антонавіч. Расказвалі, гэта было яшчэ пры цары, яго матка жабравала, а сына вывучыла на настаўніка. Пасля дваццатага года калі ўладкавалася польская ўлада, яго запрашалі вучыць у польскай школе. Ён адмовіўся, сказаў буду вучыць толькі па-беларуску. “ Ну і чакай, сказалі паны” і толькі ў 39 г. пасля вызвалення ён працаваў настаўнікам у Лазянах, а после вайны ў Парачанах. А каб пражыць пры панах ён уладкаваўся дзячком у Беліцкую царкву.

Открыть полную версию

На фото: РАССКАЗЫ, автор: maskaev

РАССКАЗЫ 628 за 24 часа

26 сентября 2004

Векавечны непрадказальны Час. Ён з’яўляецца стваральнiкам i разбуральнiкам. Час ёсць самым лепшым настаўнiкам, але забiвае сваiх вучняў...

Уладары Агню, Вады, Зямлi i Паветра сышлiся на Раду Чатырох Вялiкiх, каб вырашыць адно вельмi важнае пытанне. Першым узяў слова самы старэйшы – Уладар Агню:

- Мiльярды гадоў таму не было анiчога, потым з’явiуся агонь. Быў ён без гаспадара. I толькi напрыканцы чацвёртага перыяду з’явiўся Я - ягоны Ўладар. Сёння ж, у шосты перыяд, быў створаны чалавек. Толькі ўзнік, а ўжо спрабуе завалодаць падуладнымі нам cтыхiямі, або знішчыць іх. Напрыклад, cтварае сiнтэтычным спосабам стыхію Агню.

Открыть полную версию

На фото: ЗЛО - НЕ ЗАУСЁДЫ ЗЛО, автор: maskaev

ЗЛО - НЕ ЗАУСЁДЫ ЗЛО 322 за 24 часа

26 сентября 2004

Цэлае лета вісеў Жолуд на старым дубе.
Невядома, як далей, а пакуль ён быў малы, вялікага гора зазнаць яму не прыйшлося. Праўда, на яго тады ніхто не зварачаў і ўвагі: як бы яго і на свеце не было. Толькі сонейка, выглянуўшы з-за лесу, узіралася ў яго і пеставала сваім цяплом, бы тая маці.
А калі, бывала, яно прыпякала надта горача — любоў часта пераходзіць свае граніцы — маленькі Жалудок хаваўся ў цяньку густых лістоў, як пан пад парасонам, і яму заўсёды было добра.

Открыть полную версию

На фото: ВАДАСПАД, автор: maskaev

ВАДАСПАД 1811 за 24 часа

26 сентября 2004

На гэты вадаспад, што так гучна сакатаў на ўсю ваколіцу, было шмат нараканняў. Наракалі на яго алешыны, якія звешвалі над ім зялёны вяночак злучаных угары верхавін; наракаў лес. Нават сярод птушак трапляліся такія, што не мелі вока на гэты шумлівы, заўжды парывісты і не ў меру гаманкі вадаспад.
— Ці дасі веры, любачка, — казала чарнагрудая пліска кропельцы расы, што выступіла на чарнабыльніку, — такі жаль, такі жаль! І навошта дае Бог сілу крыўдзіцелям? Ці ж для таго толькі, каб прыгнятаць слабых?

Открыть полную версию

На фото: ЖЫВАЯ ВАДА, автор: maskaev

ЖЫВАЯ ВАДА 1015 за 24 часа

26 сентября 2004

Даўно-даўно, не за нашу памяць было гэта. Шчаслівы то быў куточак белага свету. Вольна жылося людзям у той краіне. Ніхто іх не гнаў, ніхто іх не крыўдзіў, нікому яны не належалі. Багатая, урадлівая была іх зямля. Шырока раскінуліся іх палі, зялёныя травы сенажацей калыхаліся на ветры. Ціха і весела смяяліся кветкі, пазіраючы сваімі пахучымі галоўкамі ў раку, якая паіла ўвесь той кут і тых, хто жыў і рос там, і давала яму жыццё. Усё жыло каля ракі, гэту раку людзі называлі Жывою Вадою. Усё жывое і нежывое любіла яе, і песні волі разліваліся па ўсіх кутках шчаслівай старонкі. Але не доўга астаецца шчасце на адным месцы.

Открыть полную версию

На фото: КУПАЛЬСКІЯ СВЕТЛЯКІ, автор: maskaev

КУПАЛЬСКІЯ СВЕТЛЯКІ 1430 за 24 часа

26 сентября 2004

Расцярушыла ночка свой цёмны пыл, распляла над зямлёю свае чорныя косы, а сама, як маці, прытаілася ў лесе, каб вартаваць і ахоўваць сон людзей і сон прыроды. Гэта была добрая ночка. А каб на зямлі не было так маркотна ў часе яе прыходу, яна пазмятала з неба ўсе хмаркі, і яно заззяла тысячамі рознакаляровых агеньчыкаў-зорак. Слаўна блішчалі гэтыя адвечныя нябесныя вочы. Яны дрыгацелі ў пералівах жывых агнёў, нібы брыльянцістыя матылькі, што, сеўшы на краску, трапечуць крыльцамі, сатканымі з праменняў. А можа, яны, робячы гэтыя дзіўныя рухі, спявалі там свае песні, але голас песень не мог даляцець да зямлі з бяздонных глыбінь, бо зоркі былі вельмі далёка ад яе. Аднак было добра адно тое, што бляск зорак асвятляў і ночку і тым самым рабіў меней адчувальным змрок.

Открыть полную версию

На фото: СУПРАЦЬ ВАДЫ, автор: maskaev

СУПРАЦЬ ВАДЫ 1262 за 24 часа

26 сентября 2004

Ніхто не памятае, калі асталяваўся тут Стары Дзед. Дзед назіраў за парадкамі ў лесе, вартаваў луг і поле, быў поўным гаспадаром над усім навокал, і без яго ведама не адбывалася ніводная справа. Лес рос толькі там, дзе паказваў Дзед, а калі якое дрэва кідала сваё насенне ў аблюбаваны грунт, Стары Дзед гневаўся і не даваў яму ходу...
Можа, тое, што рабіў Дзед, было і добра — спрачацца не буду, тым болей што ў Дзеда парадак быў. Дзед толькі таго і глядзеў, каб парадкі былі, за імі ён і свету не бачыў.

Открыть полную версию

На фото: СТРАКАЗА, автор: maskaev

СТРАКАЗА 491 за 24 часа

26 сентября 2004

Калі абмінуць малапатрэбныя або зусім непатрэбныя словы (а іх, на жаль, вельмі многа), дык можна проста сказаць: такое прыгожае возера, з такімі прывабнымі берагамі — то высокімі, то адхоннымі з купчастымі дубамі і соснамі па краях возера, рэдка сустрэнеш.
Надзвычай ясная, спакойная раніца выдалася ў гэты дзень. Возера лагодна пакалыхвала свае хвалі, і, каб пачуць іх шум, трэба было дужа ўважліва прыслухоўвацца да гамонкі дробных хваляў, што, як срэбра, пераліваліся на сонцы. І толькі палоску танюсенькай белай пены, нібы карункі на падоле маладзіцы, пакідала возера ўздоўж свайго берага.

Открыть полную версию

подняться наверх ↑

ДАЛЕЕ выбор читателей

подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ

Уважаемый читатель! Подписывайтесь на канал LIBRARY.BY в Facebook, вКонтакте, Twitter и Одноклассниках чтобы первыми узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.